Vurdering og salg af dine anparter

Er du K/S-investor, og overvejer du at sælge dine anparter, anbefaler vi, at du får foretaget en vurdering af handelsværdien af dine anparter.

EjendomsInvest og Michael Kaa Andersen tilbyder at foretage en vurdering, der er baseret på nuværende forhold som lejeindtægt, lejeaftalens længde og finansiering samt en vurdering af de fremtidige forhold, der direkte eller indirekte påvirker investeringen. Til brug for vurderingen vil vi bede om dokumentation for forskellige forhold, herunder seneste årsrapport, budget og beretning fra administrator.

Med baggrund i denne dokumentation udarbejder vi en vurdering af dine anparters handelsværdi, så du i første omgang har et beslutningsgrundlag for en videre dialog. Såfremt du kan acceptere den estimerede handelspris, udarbejdes der en kommissionsaftale, hvorefter EjendomsInvest sætter anparterne til salg på Den Uafhængige Handelsplads for Brugte Anparter, samt markedsfører anparterne i vores kundenetværk og på vores Linkedin profil.

I hele forløbet holdes du løbende opdateret om udvikling og evt. bud på anparterne.

Kontakt os for en drøftelse af dine muligheder på telefonnummer 3315 7474.

Hør mere om salg af dine anparter
Vi tilbyder en uforpligtende gennemgang af din investering med henblik på salg. Udfyld venligst nedenfor: