Den Uafhængige Handelsplads for Brugte Anparter administreres af EjendomsInvest, der er en af landets ældste udbydere og forvaltere af ejendomsprojekter udbudt som K/S-projekter.

EjendomsInvest har i mange år formidlet handel med brugte anparter i de selskaber, vi selv administrerer. Det er med etableringen af Den Uafhængige Handelsplads for Brugte Anparter vores målsætning at imødekomme det stigende behov for handel med brugte anparter, vi dagligt møder fra mange private investorer, banker, dødsboer og kurateller.

Den Uafhængige Handelsplads for Brugte Anparter henvender sig til alle, der ejer anparter, samt investorer, som ønsker at erhverve brugte anparter.

EjendomsInvest og Michael Kaa Andersen har en lang og bred erfaring med ejendoms- og selskabsadministration samt ejendomsudvikling og finansiel optimering. Vi har flere forskelligartede kompetencer inden for fast ejendom og fungerer - på vegne af vores investorer - som ledelse (fund manager) i både K/S-selskaber og en række fonde.

EjendomsInvest beskæftiger 40 personer og har siden 1987 formidlet ejendomme for ca. 20 mia. til private og institutionelle investorer.